Re: OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

Postprzez Magdalena Sciezynska Śr, 10 marca 2010, 15:38

-SPRZEDAJACY KUPUJĄCY
FIRMA - FIRMIE


1/ PODATEK DOCHODOWY - niezależnie czy dzieło sztuki sprzedaje jego twórca , czy też zostało ono przez sprzedawcę nabyte to podstawą obliczenia dochodu jest cena sprzedaży dzieła pomniejszona o ewentualne koszty ;
Podatek oblicza się wg:
a/ skali podatkowej tj w 2010 roku
- do kwoty 85.528 – 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
- od kwoty 85.528 – kwota 14.839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85.528
b/ podatku liniowego 19%
c/ ryczałtu
Forma opodatkowania zależy od przyjętego sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym

2/. Podatek VAT

a/ sprzedający jest zgłoszony do VAT

jeśli dzieło sztuki sprzedaje jego twórca podstawą obliczenia podatku VAT cena obrazu , którą należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7% .
Kiedy dzieło sztuki zostało nabyte od kogoś można zastosować dwie metody podatkowania podatkiem VAT:
- czyli cena sprzedaży plus podatek VAT 7%
- w przypadku towarów używanych podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług może być marża , czyli różnica między całkowitą kwotą, którą sprzedawca ma otrzymać za towar a kwotą zapłaconą przez sprzedawcę za towar pomniejszoną o podatek ; opodatkowanie towarów w formie marży ma zastosowanie w przypadku , gdy obraz został nabyty od osoby fizycznej , osoby będącej VAT-owcem zwolnionym od podatku lub osoby będącej VAT-owcem , która sprzedała obraz w systemie marży ;
stawką VAT przy marży jest 7% - pod warunkiem, że został o tym zawiadomiony urząd skarbowy ( tzn. o przyjętym sposobie rozliczania marży )

b/ jeśli ani kupujący ani sprzedający nie są zgłoszeni do VAT występuje wtedy podatek od czynności cywilnoprawnych 2 % od kwoty 1.000 zł


-Sprzedający - FIRMA
- Kupujący – osoba nie prowadząca firmy

patrz jak wyżej-Sprzedający – osoba nie prowadząca firmy ale pracująca

- Kupujący – osoba nie prowadząca firmy

Sprzedaż w tym wypadku musi występować jednorazowo lub sporadycznie

1.Podatek dochodowy

- jeśli dzieło sztuki sprzedaje twórca to dochodu ze sprzedaży nie łączy się z innymi dochodami tylko podatek ustala się w wysokości 10 % od uzyskanej ceny i należy go zapłacić w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży ;

- jeśli sprzedający dzieło sztuki nie jest twórcą i zakupił je od kogoś innego to jeśli między datą zakupienia a datą sprzedaży minęło więcej niż pół roku sprzedawca nie płaci żadnego podatku ; jeżeli natomiast sprzedaż nastąpiła wcześniej stosuje się podatek w wysokości 10 %

2. Podatek VAT

Sprzedaż dzieł sztuki w tym przypadku podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych . Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży. Stawka podatku PCC wynosi 2% .
Podatek PCC nie występuje jeśli cena sprzedaży nie przekracza 1 000 zł. lub kiedy nabywcą dzieła sztuki jest podatnik VAT .

- Sprzedający – osoba nie prowadząca firmy nie pracująca
-Kupujący – osoba nie prowadząca firmy

Sprzedaż w tym wypadku musi występować jednorazowo lub sporadycznie

1. Podatek dochodowy

-jeśli dzieło sztuki sprzedaje twórca to do wysokości uzyskanej ze sprzedaży kwoty 3.091 zł rocznie w 2010 sprzedawca jest zwolniony z podatku ;
Jeśli wartość sprzedaży przekroczy tę kwotę od każdej uzyskanej ceny należy zapłacić podatek w wysokości 10 % w terminie 14 dni od daty dokonania sprzedaży

- jeśli sprzedawane dzieło sztuki zostało wcześniej od kogoś nabyte i jeśli między datą zakupienia a datą sprzedaży minęło więcej niż pół roku to podatek nie występuję natomiast jeśli sprzedaż nastąpiła wcześniej to do wysokości 3.091 zł rocznie w 2010 roku nie płaci się podatku a powyżej tej kwoty płaci się ryczałtowy 10 % w terminie 14 dni od daty dokonania sprzedaży


2. Podatek VAT

Sprzedaż dzieł sztuki w tym przypadku podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych . Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży. Stawka podatku PCC wynosi 2% .
Podatek PCC nie występuje jeśli cena sprzedaży nie przekracza 1 000 zł. lub kiedy nabywcą dzieła sztuki jest podatnik VAT .

-Sprzedający – nie prowadzący firmy
- Kupujący – firma

1. Podatek dochodowy – patrz pkt IV

2. Podatek VAT

Sprzedaż dzieł sztuki w tym przypadku podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych . Podstawą opodatkowania jest cena sprzedaży. Stawka podatku PCC wynosi 2% .
Podatek PCC nie występuje jeśli cena sprzedaży nie przekracza 1 000 zł. lub kiedy nabywcą dzieła sztuki jest podatnik VAT .jeśli dzieło sztuki sprzedaje jego twórca podstawą obliczenia podatku VAT cena obrazu , którą należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7% .
Kiedy dzieło sztuki zostało nabyte od kogoś można zastosować dwie metody podatkowania podatkiem VAT:
a/ czyli cena sprzedaży plus podatek VAT 7%
b/ w przypadku towarów używanych podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług może być marża , czyli różnica między całkowitą kwotą, którą sprzedawca ma otrzymać za towar a kwotą zapłaconą przez sprzedawcę za towar pomniejszoną o podatek ; opodatkowanie towarów w formie marży ma zastosowanie w przypadku , gdy obraz został nabyty od osoby fizycznej , osoby będącej VAT-owcem zwolnionym od podatku lub osoby będącej VAT-owcem , która sprzedała obraz w systemie marży ;
stawką VAT przy marży jest 7% - pod warunkiem, że został o tym zawiadomiony urząd skarbowy ( tzn. o przyjętym sposobie rozliczania marży )

2/ jeśli ani kupujący ani sprzedający nie są zgłoszeni do VAT występuje wtedy podatek od czynności cywilnoprawnych 2 % od kwoty 1.000 zł
Avatar użytkownika
Magdalena Sciezynska
.
...
1.
2.
1..

.
...
1.
2.
1..
 
Posty: 5051
Dołączył(a): So, 24 października 2009, 23:51

cron