REGULAMIN PLENERU

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

Postprzez Magdalena Sciezynska Śr, 18 listopada 2009, 17:50

Regulamin Plenerowy
Prawa obowiązki i zobowiązania
1. Organizator ogłasza miejsce i termin pleneru 4 miesiące przed datą rozpoczęcia
2. Artysta ma obowiązek pisemnie potwierdzić udział w plenerze w ciągu 30 dni od otrzymania zaproszenia jak również dostarczyć swoje CV dotyczące dziedziny artystycznej.( brak pisemnego potwierdzenia udziału i nie dostarczenie CV dyskwalifikuje z udziału)
3. Zaproszony artysta ma zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania pleneru.
4. Zaproszony artysta ma obowiązek zgłosić chęć udziału w wycieczkach fakultatywnych i rozrywkowych jakie zostaną z organizowane w ciągu 30 dni od ogłoszenia terminu pleneru.
a) uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wycieczce . Rezygnację należy zgłosić przed rozpoczęciem się pleneru.
5. Zaproszony artysta ma obowiązek wziać udział w wernisażu.
6. Organizator zapewnia:
a)plener 7 dniowy : artysta otrzymuje 2 podobrazia 40x50, lub 1 podobrazie 50x70
b)plener 10 dniowy : artysta otrzymuje 2 podobrazia ( 50x70 lub 50x60 )
c) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozmiarów podobrazi.
d) na prośbę artysty organizator może zapewnić dodatkowe podobrazia za opłatą
6. Organizator zapewnia uczestnikowi: rozpuszczalnik terpentynę; sykatywy; olej lniany; zapasowe pędzle, gąbki; czyścidło ; szmatki do wycierania pędzli i ochronny skaj
a) organizator użyczy zapominalskim sztalugi studyjnej.
7. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego wykonania pracy w ilości wskazanej przez organizatora ( p. pkt.5 a);b). )
8. Uczestnik , który w trakcie pleneru zrezygnuje z udziału i nie wywiąże się z umowy.pkt7 jest zobowiązany zwrócić materiały jakie otrzymał od organizatora.Pokryć koszt zakwaterowania i wyzywienia.
9. Jeśli uczestnik pleneru chce przywieść na plener gotowy obraz dla organizatora to:
a) obraz musi dotyczyć tematu pleneru.
b) obraz musi mieć akceptacje organizatora
c) podobrazie musi pochodzić od tego samego producenta co podobrazia od organizatora, tą sama gramaturę i rozmiar. (tylko DEF 380 gr. )
10. Uczestnik pleneru, który namalował w trakcie trwania pleneru więcej prac, niż obowiązkowe
jest zobowiązany :
a) przedstawić wszystkie prace Komisarzowi pleneru do dokonania przez niego wyboru....
b) do przekazania do dyspozycji wybranych obrazów.
c) zrzeczenia się praw własności.
d) do sygnowania przekazanych obrazów i wypełnienia metryczki
e) do rozliczenia się z pobranych dodatkowo płócien.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury.
a) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów za wyrządzone szkody na cudzym mieniu.
b) za zachowania aspołeczne i asocjalne organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia artysty z pleneru oraz zwrotu powierzonych materiałów.


[size=150]warunki weryfikacji uczestnictwa w plenerze

1) Udzielanie się na forum KTS
2) Malarstwo plenerowe - tylko olej lub akryl na płótnie
- akwarele i pastele nie sa dopuszczone na plenerze
3) Umiejętność malowania w grupie - integrowanie się.
4) Styl:
a) sztuka" bliska" realizmowi
b) inne - po uzgodnieniu z Komisarzem Pleneru .
c) z całkowitym wyłączeniem syntezy i kubizmu.
5) Założenie galerii prac w GTS i przedstawienie swojego malarstwa
6) przesłanie CV, dorobek artystyczny.
7) weryfikacja przez organizatora - zakwalifikowanie.
Avatar użytkownika
Magdalena Sciezynska
.
...
1.
2.
1..

.
...
1.
2.
1..
 
Posty: 5042
Dołączył(a): So, 24 października 2009, 23:51

Postprzez Magdalena Sciezynska Śr, 10 sierpnia 2011, 14:28

INFORMACJA PRAWNA

Czy uczestnik forum internetowego może skutecznie żądać od administratora usunięcia zdjęć ze swoim wizerunkiem zrobionych podczas imprezy masowej należy stwierdzić, że nie jest to możliwe w świetle art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Ustawa przewiduje w tym zakresie jednak wyjątki sprowadzające się do tego, że w pewnych sytuacjach nie jest potrzebne uzyskanie w/w zezwolenia. Jak wynika z treści art. 81 ust. 2 pkt 2, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że uczestnik forum, którego zdjęcie wykonane podczas imprezy publiczne zostało udostępnione na forum internetowym, nie może skutecznie domagać się od administratora forum jego usunięcia. Skoro ustawa w takich przypadkach (m. in publiczna impreza) nie wymaga zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, zatem działanie takie nie stanowi naruszenia dóbr osobistych.

Powyższe znajduje potwierdzenia także w judykaturze oraz doktrynie.
W orzeczeniu z 28 sierpnia 1996 r. (I ACr 341/96, OSP 1997, poz. 42; OSA 1997, nr 7-8, s. 42; "Monitor Prawniczy" 1997, nr 8, s. 318, z glosą T. Grzeszak) Sąd Apelacyjny w Łodzi zajął stanowisko, że:
"Jeżeli zdjęcie jest z publicznej imprezy, przedstawia nie tylko powoda, ale kilku mężczyzn, nie jest w dodatku zdjęciem pozowanym, lecz zrobionym w trakcie imprezy, to postać powoda stanowi jedynie szczegół ujętego na zdjęciu zdarzenia. Publikacja tego zdjęcia nie ma na celu rozpowszechniania wizerunku powoda, stąd strona pozwana nie miała obowiązku uzyskania od niego zezwolenia na publikację tego zdjęcia w celach reklamowych".
Natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 2001.12.19, I ACa 957/01, TPP 2002/3/107 podniósł, że:
"III. Dla zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego rozstrzygające znaczenie ma ustalenie w strukturze przedstawienia relacji między wizerunkiem osoby (lub osób) a pozostałymi elementami jego treści; rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawień"
Komentarz do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904), [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2001, wyd. II.
Stosownie do art. 81 ust. 2 pkt 2 dopuszczalne jest rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół przedstawianej (np. w formie fotografii, filmu, obrazu) takiej całości, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Przepis ten umożliwia prowadzenie działalności dokumentacyjnej, sprawozdawczej, a także zapewnia wolność fotografowania wydarzeń publicznych.
Radca prawny
Avatar użytkownika
Magdalena Sciezynska
.
...
1.
2.
1..

.
...
1.
2.
1..
 
Posty: 5042
Dołączył(a): So, 24 października 2009, 23:51